Bilder av olika elektroetsade och elektroformade föremål som är på väg att bli smycken.
Stacks Image 306
Stacks Image 133
Stacks Image 134
Stacks Image 135
Stacks Image 136
Tavla i etsad zink av en crop circle från Wiltshire UK i augusti 2003 drygt 120 meter
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Stacks Image 137
Stacks Image 138
Stacks Image 139
Stacks Image 302